หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การดำเนินการตามนโยบา่ยการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)