หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งตัวแทนประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อเข้าร่วมประชาคมตามโครงการประชาคมเพื่อพัฒนาตำบลโคกเดื่อ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ที่ 109/2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อที่ 252/2556 [ 22 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อที่ 283/2556 [ 22 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)