หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)(ปค.6) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)(ปค.5) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)(ปค.4) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)(ปค.1) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)(ปค.5) [ 23 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)(ปค.4) [ 23 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)(ปค.6) [ 23 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)(ปค.1) [ 23 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)