หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
 
 

HOT NEWS
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โคกเดื่อ จ.นครสวรรค์
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
 

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนน คสล. จำนวน 26 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง จำนวน 20 สาย/แห่ง

สระ จำนวน 12 แห่ง

ฝายน้ำล้น จำนวน 12 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบประปาหมู่บ้าน      
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
น้ำ
มีคลองธรรมชาติสายหลักไหลผ่าน ได้แก่ คลองหัวพุ, คลองรากเรือ, คลองห้วยตะโก, คลองโพธิ์
ดิน
ลักษณะเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนร่วนหรือดินทราย
สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล ดินล่างเป็นดินทรายปนร่วน สีชมพู
สีน้ำตาลซีดมาก พบชั้นสะสมดินเหนียวที่มีความลึกต่ำกว่า 100 ซม.
จากผิวดิน มีสีเทาปนชมพู น้ำตาลซีด มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ในดินล่างลึกลงไป พบจุดประสีน้ำตาลแก่ เหลืองปนแดง หรือแดงปนเหลืองในดินชั้นล่างนี้ด้วย ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (ph 5.0-6.0)ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (ph 4.5-6.5) ในดินล่าง
ป่าไม้
ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) เป็นป่าโปร่งผสมผลัดใบ มีพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดขึ้นปะปนอยู่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบขึ้นอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกเดื่อ บริเวณที่ว่างเปล่าหรือ ตามหัวไร่ ปลายนา ได้แก่ ประดู่ป่า มะค่าโมง ชิงชัน แสมสาร งิ้วป่า มะกอก พฤกษ์ แดง โมกมัน ตะแบก เสลา สวอง ตีนเป็ด ตะคร้ำ คูน มะเกลือ มะเดื่อ แคป่า แคทราย คูณ เป็นต้น แต่ปัจจุบันพื้นที่ ป่าไม้ในเขตตำบลโคกเดื่อ ได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นทุ่งนาเกือบหมดทั้งตำบล ทำให้ไม่มีพื้นที่ป่าในพื้นที่
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกแตงโม หมู่ที่ 1

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกแตงโม หมู่ที่ 1

กลุ่มปลูกแตงโม หมู่ที่ 1

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกแตงโม หมู่ที่ 1

กลุ่มผลิตขนมทองม้วน หมู่ที่ 2

กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ 2

กลุ่มแม่บ้านห้วยตะโก หมู่ที่ 2

กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านห้วยตะโก หมู่ที่ 2

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกแตงโม หมู่ที่ 6

กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 6

กลุ่มผลิตดอกไม้จันทร์ หมู่ที่ 7

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกพริก หมู่ที่ 7

กลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว หมู่ที่ 7

กลุ่มแม่บ้านห้วยตะโก หมู่ที่ 9

กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ : 056-200-924
จำนวนผู้เข้าชม 488,075 เริ่มนับ 26 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com