หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
 
 

HOT NEWS
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โคกเดื่อ จ.นครสวรรค์
 
 
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
 
ประชากรร้อยละ 95 % นับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน และทำการเลี้ยงสัตว์ ใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชากรร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

วัดห้วยตะโก หมู่ที่ 9

วัดหนองเสือ หมู่ที่ 1

วัดมีนะโยธิน (วัดคลองตักน้ำ) หมู่ที่ 6

วัดหนองแทงแรด หมู่ที่ 7
การศึกษาในตำบล
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ  

โรงเรียนวัดหนองเสือ  

โรงเรียนบ้านห้วยตะโก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตะโก หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตักน้ำ หมู่ที่ 6
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเดื่อ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ข้าราชการ จำนวน 3 คน

ลูกจ้างนักวิชาการ จำนวน 1 คน

ลูกจ้างตามโครงการ อคส. จำนวน 1 คน

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน

อสม. จำนวน 139 คน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 

งานแข่งเรือบ้านหนองเสือ

งานทำขวัญข้าวบ้านห้วยตะโก
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ : 056-200-924
จำนวนผู้เข้าชม 389,834 เริ่มนับ 26 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com